Reforma de vivendes i localsExecució i direcció d’obraIl·luminació i mobiliari